Kan de verhuurder een huurovereenkomst met een horecazaak of winkel tijdens de Coronacrisis ontbinden wegens achterstallige huurpenningen? En is de huurder de volledige huursom wel verschuldigd als hij zijn deuren moet sluiten?


Lees verder

Tot nu toe was de franchiseovereenkomst niet afzonderlijk in de wet geregeld. Hier is echter per 1 januari 2021 verandering in aangebracht door de inwerkingtreding van de nieuwe Wet franchise.


Lees verder

Vroeg of laat wordt iedere Nederlander opgeroepen om zich tegen Corona te laten vaccineren. Werkgevers hebben er groot belang bij dat hun werknemers worden gevaccineerd. Zonder vaccin is het risico op besmetting, ziekte en dus ook op uitval namelijk aanzienlijk groter. Kan de werkgever een dergelijke vaccinatie dan verplicht stellen aan zijn werknemers?


Lees verder