Aansprakelijkheidsrecht

Soms kunt u schade lijden door toedoen of nalaten van een ander. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw accountant een fout heeft gemaakt in uw belastingaangifte, uw buurjongen zijn bal per ongeluk door uw raam trapt of de dakdekker niet verschijnt op de overeengekomen dag om uw dak te repareren. Het is dan vaak mogelijk om de schade op de veroorzaker te verhalen.

Ook kan het voorkomen dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld. Bent u bijvoorbeeld werkgever en heeft uw werknemer een ongeval gehad op de werkvloer? Of heeft uw hond uw buurvrouw gebeten?

Zowel wanneer u schade heeft geleden door toedoen van een ander als wanneer u aansprakelijk bent gesteld voor schade, kunt u altijd bij ons terecht.