INCASSO

Het komt niet zelden voor dat facturen onbetaald blijven. Of u heeft aan een afnemer zaken geleverd maar deze betaalt niet. Het kan ook zijn dat uw wederpartij in betalingsproblemen verkeert of dat hij meent dat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan. Al dit soort zaken vereist een andere aanpak.

Het innen van geld is voor ons meer dan alleen maar het versturen van een aanmaningsbrief. Het innen van (geld)vorderingen of het voeren van verweer vereist een professionele aanpak. Daarvoor kunt u altijd bij ons terecht.


Onze incassopraktijk is ook te combineren met het MKB abonnement.