Dubieuze debiteuren module


Dubieuze debiteuren blijven een probleem in ondernemend Nederland. Uw eigen advocaat zal, met het oog op behoud van uw klant, een zakelijk doch strikt incassobeleid voor u voeren.

Wij schrijven uw relatie aan met een eerste sommatiebrief. Dit geldt onbeperkt voor alle vorderingen die u aan ons kantoor toevertrouwt. Deze brief is gratis binnen het MKB abonnement. Indien er op de betreffende brief wordt betaald is dat uw voordeel en bent u geen andere extra kosten verschuldigd.

De praktijk wijst uit dat 75% van de debiteuren binnen de in onze sommatiebrief vermelde termijn uw vordering voldoet.