Stichting ATIY Nederland

Cornelissen & Snijders advocaten Is al sinds jaar en dag sponsor van de Stichting Atiy Nederland.

Stichting Atiy Nederland is een non-profit organisatie die zich inzet voor het werven van fondsen voor structurele hulp aan kinderen Bolivia. Stichting Atiy bouwt scholen en verzorgt projecten ten behoeve van kinderen in de regio Cochabamba (centraal Bolivia). Inmiddels gaan er dagelijks al zo’n 2000 kinderen naar de twee door Stichting Atiy gefinancierde schoolprojecten.

In Bolivia zit de 'vaste' vrijwilligster en lokaal boegbeeld voor Stichting Atiy: Anna Haarman. Ze is Nederlandse en is sinds 1998 in Bolivia. Ze zorgt dat het geld uit Nederland op een verantwoorde wijze wordt besteed. Ze doet dit in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Sinds geruime tijd zijn de Atiy Scholen erkend door de Boliviaanse overheid. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar structurele financiering vanuit de overheid. Een school draait geheel zelfvoorzienend. Uiteindelijk moeten de tweede school ook onafhankelijk van Nederland kunnen functioneren.
 
Anna coördineert en signaleert situaties die acuut financiële ondersteuning nodig hebben. In overleg met Atiy Nederland wordt vervolgens bekeken of de ondersteuning budgettair mogelijk is. Op deze wijze blijft er geen enkele eurocent aan de strijkstok hangen, waarborgen we een verantwoorde besteding en voeren we een verantwoord en transparant financieel beleid.