VASTGOED

Cornelissen & Snijders beschikt over een brede kennis op het terrein van Vastgoed. Het gaat dan om zowel advisering en het voeren van juridische procedures op het terein van vastgoed.

U kunt daarbij denken aan

  • Het incasseren van courtages
  • Voeren van arbitragezaken bij de Raad van arbitrage voor Bouwbedrijven
  • Juridische procedures bij de burgerlijke rechter
  • Advisering bij aan- en verkoop van onroerend goed
  • Opstellen verkoopovereenkomsten
  • Ontruimingsprocedures
  • Opleveringskwesties
  • Meer- en minderwerkgeschillen
  • Verborgen gebreken
  • Geschillen over de aanneemsom