Mr. Rob Cornelissen

Rob heeft zijn studie rechten afgerond in 1998 aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens is hij, nadat hij korte tijd bij de Sociale Recherche van de gemeente Maastricht heeft gewerkt, in dienst getreden bij een advocatenkantoor in Schinnen alwaar hij 3,5 jaar heeft gewerkt.

Van 1 maart 2002 tot 1 augustus 2007 heeft Rob Cornelissen gewerkt bij Goorts & Coppens Advocaten te Roermond alwaar hij zich voornamelijk bezighield met de civiele praktijk. Deze volgende rechtsgebieden hebben daarbij een voorname rol gespeeld:

- Arbeidsrecht
- Huurrecht
- Incasso
- Ondernemingsrecht
- Verbintenissenrecht

Rob Cornelissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:Huurrecht (bedrijfsruimte, woonruimte)

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties:

- Voorzitter geschillencommissie Verenigd Hoger Personeel Vendex KBB
- Juridisch auteur/redacteur Indicator

Contactgegevens

Kapellerlaan 35-37
6041 JB Roermond

+31 475-352010
cornelissen@cs-advocaten.eu
Linkedin