Corona en Wetgeving

Werkgever kan werknemers niet verplichten tot vaccinatie tegen het Coronavirus!

Vroeg of laat wordt iedere Nederlander opgeroepen om zich tegen Corona te laten vaccineren. Werkgevers hebben er groot belang bij dat hun werknemers worden gevaccineerd. Zonder vaccin is het risico op besmetting, ziekte en dus ook op uitval namelijk aanzienlijk groter. Kan de werkgever een dergelijke vaccinatie dan verplicht stellen aan zijn werknemers?

Werknemers mag u niet verplichten tot vaccinatie

 

De werkgever kan werknemers niet verplichten tot vaccinatie. Werknemers hebben op basis van de grondwet recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit en mogen dus zelf beslissen of ze zich wel of niet willen laten vaccineren. Indien de werkgever zijn werknemers niet wil toelaten op het werk wegens het feit dat zij niet gevaccineerd zijn, dan komt dat in beginsel voor risico van de werkgever. De werkgever dient in dat geval het volledige loon door te betalen aan zijn werknemers. Eveneens mag de werkgever de loondoorbetaling niet stopzetten indien de werknemer ziek wordt/Corona krijgt en zich niet heeft laten vaccineren. De werkgever dient de werknemer in dat geval gewoon te behandelen als iedere zieke werknemer en het loon conform de cao en/of wet door te betalen.

Veilige en gezonde werkplek

Het is voor de werkgever echter van belang, in het kader van de goede bedrijfsvoering, maar ook in het kader van zijn zorgplicht, dat hij zorgt voor een veilige en gezonde werkplek. Hoewel de werkgever de werknemer niet kan verplichten tot vaccinatie, zijn er wel andere mogelijkheden voor de werkgever die soelaas kunnen bieden.

Op de eerste plaats heeft de werkgever een instructierecht. Conform het instructierecht mag de werkgever bepaalde voorschriften opleggen over hoe werknemers zich horen te gedragen. Het is de werkgever dan ook toegestaan om te bepalen dat alleen werknemers die gevaccineerd zijn, op bepaalde afdelingen mogen werken, of dat niet gevaccineerde werknemers vanuit thuis moeten werken. De werkgever kan de werknemer echter niet verplichten om te vertellen of hij al dan niet is gevaccineerd. De werknemer zal deze informatie dan ook vrijwillig moeten verstrekken.

Indien werknemers niet willen aangeven of zij gevaccineerd zijn of bewust niet gevaccineerd willen worden, zal de werkgever een alternatief moeten zoeken. Als er geen ander werk of andere werkplek voor handen is of als de werknemer weigert mee te werken aan een overplaatsing kan dit wél arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Denk aan een waarschuwing of het stopzetten van het loon.

Proportioneel en zwaarwegend belang

Een dergelijk voorschrift dient te allen tijde proportioneel te zijn en een zwaarwegend belang te dienen. Bij zorginstellingen en ziekenhuizen valt goed uit te leggen waarom alleen gevaccineerde werknemers op een afdeling met kwetsbare patiënten of met coronapatiënten mogen werken. In andere sectoren kan dat lastiger zijn. Het is nog onduidelijk of de rechtspraak een ontslag op deze grond ook toelaatbaar acht. Wellicht zal de rechter in dat geval een belangenafweging maken tussen het belang van de werknemer en het belang van de werkgever.

Mondkapjesplicht

Juist omdat de werkgever ook de taak heeft om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving, mag hij op grond van het instructierecht de werknemer wel verplichten om een mondkapje te dragen. Recent oordeelde de rechter nog dat het terecht was dat de werkgever de loonbetaling had gestopt omdat de werknemer – die werkzaam was in een banketbakkerij - weigerde een mondkapje te dragen.

Meer informatie

Het is heel begrijpelijk als u in deze bijzondere tijd nog met meer vragen zit over het Coronavaccin in verband met werk. Voor meer informatie neemt u gerust contact op met Cornelissen & Snijders Advocaten via info@cs-advocaten.eu of telefoonnummer 0475-35 20 10


Terug