ARBEIDSRECHT

Binnen het arbeidsrecht zijn er een veelheid van onderwerpen die voorkomen bij zowel werknemers als de ondernemingen binnen onze klantenkring voorkomen. U kunt dan denken aan:

 • Arbeidsovereenkomsten (opstellen en beoordelen)
 • Arbeidsgeschillen (ontbinding kantonrechter en ontslagaanvragen CWI)
 • Ontslag op staande voet
 • Berekeningen kantonrechtersformule
 • Reorganisaties & ontslag
 • Functiewijzigingen
 • Overnames en ontslag
 • Loonvorderingen
 • CAO vorderingen
 • Pensioenen
 • Concurrentiebedingen
 • Werkgeversaansprakelijkheid

De vraag rijst dan ook zeer frequent hoe er met deze zaken omgegaan dient te worden. Daar komt nog eens bij dat regelgeving en jurisprudentie over deze onderwerpen veelvuldig veranderen. Ondersteuning en advisering is dan vaak onontkoombaar.

Cornelissen & Snijders advocaten staat u graag met gespecialiseerde kennis terzijde. Altijd pro-actief en praktijkgericht. Zo adviseren wij werkgevers onder meer inzake arbeidsvoorwaarden, CAO’s, pensioenen, beloningen, reorganisaties, arbeidsrechtelijke herstructureringen maar ook staan wij werkgevers en werknemers terzijde bij het oplossen van arbeidsconflicten.

Maar bovenal blijft het natuurlijk mensenwerk waarbij persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen voor uw belangen onmisbaar zijn.