PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Ook in uw privé-omgeving is juridische begeleiding vaak van groot belang. Denkt u maar eens aan een echtscheiding of een opgelegde ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing van uw kinderen. Aangezien persoonlijke aangelegenheden vaak veel emoties met zich meebrengen is een pragmatisch advies vaak gewenst. 

Waarbij kunnen we u helpen:
 

  • Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een ander samenlevingsverband.
  • Alimentatieberekeningen of check-up Dient de overeengekomen  kinder- en/of partneralimentatie te worden aangepast? Bijvoorbeeld doordat de werksituatie is gewijzigd (werkeloos of wegens een promotie) of dat u of uw ex-partner is hertrouwd en een nieuw gezin heeft gevormd.
  • Omgangsregelingen
  • Ouderlijk gezag
  • Voogdij
  • Vaderschapsacties
  • Ondertoezichtstelling/of uithuisplaatsing. De Raad voor de Kinderbescherming  kan de kinderrechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen, indien er zorgen bestaan rondom de ontwikkeling van uw kind. De ondertoezichtstelling is een zeer ingrijpende maatregel die alleen in uitzonderlijke situaties dient te worden opgelegd. Deze situatie kan veel ragen bij u oproepen. Wat houdt ondertoezichtstelling in? Wat is de taak van een voogd? Dien ik het toezicht door een voogd te accepteren? Hoe lang duurt de ondertoezichtstelling? De kinderrechter zal een verzoek tot ondertoezichtstelling tijdens een zitting toetsen. Bent u uitgenodigd voor een zitting, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u adviseren, begeleiden en/of juridisch bijstaan, al dan niet op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging).
  • Aanvragen mentorschap en/of bewindvoering
  • Aanvragen ondercuratelestelling


Hierin staan wij u graag bij. Met een heldere visie op zaken als echtscheidingsbemiddeling, alimentatie en curatele/bewind zorgen wij voor de behartiging van uw belangen.

Vanzelfsprekend bieden wij u expertise afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.