Letselschade

Indien u wordt aangereden door een auto, slachtoffer wordt van mishandeling of een ongeluk heeft op het werk, kan er sprake zijn van letselschade. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan een botbreuk, een whiplash of posttraumatisch stresssyndroom. Ook wanneer een operatie mislukt of u wordt gebeten door de hond van de buren, kan er sprake zijn van letselschade. Deze schade hoeft u meestal niet zelf te dragen.

Uitgangspunt van het Nederlands recht is dat ieder zijn eigen schade draagt, maar in het geval u letsel oploopt door het toedoen van een ander, kunt u onder omstandigheden uw schade op de wederpartij verhalen.

Voor advies over het verhalen van letselschade of voor de volledige afwikkeling van uw schade, bent u bij ons in goede handen.