BESTUURSRECHT

Als burger komt u regelmatig in contact met de overheid. Dat kan zowel uw Gemeente of Provincie zijn maar ook andere instantie zoals bijvoorbeeld de Belastingsdienst,  het UWV, Waterschap of andere overheidsorganen. Ontstaat er een conflict met dergelijke instanties dan kunt u bij ons ook terecht voor het voeren van bezwaarprocedures en beroepsprocedure bij de Rechtbank. Als het geschil spoedeisend is kunnen wij ook al vantevoren een voorlopige voorziening voor u aanvragen. Cornelissen & Snijders advocaten heeft deskundigheid en ervaring in huis als het gaat om de behandeling van dit soort bestuursrechtelijke kwesties.

U kunt daarbij denken aan het beoordelen van de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. De wet geeft tal van voorschriften hoe de overheid zich naar haar burgers dient te gedragen en hoe zij haar besluiten moeten motiveren, onderbouwen en bekendmaken.