Is ontslag van een relschopper mogelijk?

Na de invoering van de avondklok, op zaterdag 23 januari, hebben vernielingen, plunderingen en geweldsacties plaatsgevonden in verschillende steden. De rellen zijn vastgelegd door de media en door burgers zelf. Veel relschoppers zijn daardoor duidelijk op beeld te zien. Zowel in het nieuws maar ook in programma’s zoals Opsporing Verzocht werden deze beelden getoond.

Wat als de werkgever een van zijn werknemers als relschopper herkent? Kunnen dergelijke gedragingen een reden zijn voor een schorsing of zelfs voor een rechtsgeldig ontslag?

Is ontslag van een relschopper mogelijk?

De hoofdregel en het juridische uitgangspunt is dat deze privé gedragingen in beginsel geen reden tot ontslag vormen. Er moeten dus bijzondere omstandigheden zijn die maken dat een privé gedraging kan leiden tot een ontslag. Indien het bedrijf waarvoor de relschopper werkt kan worden gelinkt aan de acties en indien het bedrijf daardoor als het ware wordt geraakt, kan dit wel leiden tot een rechtsgeldig ontslag. Van belang is bijvoorbeeld of de goede naam van de werkgever door de gedraging wordt aangetast en/of de arbeidsrelatie door het gedrag van de werknemer onhoudbaar is geworden.

Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met omstandigheden als de ernst van de gedragingen, de functie van de werknemer, de duur van het dienstverband en het functioneren van de werknemer.  

Zit u als werkgever met een dergelijke kwestie en wilt u hier graag meer informatie over? Of wilt u als werknemer weten wat uw rechten in een dergelijke situatie zijn? Neem dan gerust contact met ons op via info@cs-advocaten.eu of op telefoonnummer 0475-35 20 10.


Terug