[de ‘uit•spraak]

 

Werkgevers, let op je informatieplicht over vakantiedagen

Vakantiedagen worden elk jaar opgebouwd en opgenomen. Vaak houden werknemers ook vakantiedagen over aan het einde van het jaar. De praktijk leert echter, dat veel werknemers niet of niet duidelijk zicht hebben op hoeveel vakantiedagen zij nog te goed hebben. Ook is het voor werknemers vaak onduidelijk hoelang zij de tijd hebben om niet-genoten vakantiedagen nog op te nemen. Daardoor komen vakantiedagen soms te vervallen zonder dat de werknemer er weet van heeft. Wat moet er dan gebeuren met de niet-genoten vakantiedagen? En wat zijn de plichten van de werkgever hierin?

Op de eerste plaats dient er onderscheid te worden gemaakt tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen zijn het minimaal aantal dagen waarop een werknemer recht heeft. Hiervoor kan de gemakkelijke som worden gemaakt: vier keer de (gemiddelde) arbeidsduur per week. Voor een werknemer die 40 uur per week werkt komt dit neer op 20 vakantiedagen per jaar. Als een werknemer recht heeft op meer vakantiedagen, dan worden dat de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

De wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn verworven. De bovenwettelijke vakantiedagen kunnen daarentegen voor maar liefst vijf jaar gespaard worden, waarna ze pas komen te vervallen.

Bovenstaande is niet bij alle werknemers bekend. Hierdoor kan het voorkomen dat vakantiedagen vervallen zonder dat de werknemer wist nog aanspraak te hebben. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft twee uitspraken gedaan over het verval van de wettelijke vakantiedagen. In die uitspraken heeft het Hof bepaald dat de plicht tot het opnemen van de vakantiedagen niet alleen en volledig bij de werknemer kan worden gelegd. De werkgever is gehouden om de werknemer tijdig en duidelijk te wijzen op hoeveel dagen/uren hij nog heeft en wanneer ze komen te vervallen. Laat de werkgever dit na, dan komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Om ervoor te zorgen dat werknemers niet een heel arsenaal aan vakantiedagen opbouwen, doet de werkgever er verstandig aan om na afloop van het jaar zijn werknemers (schriftelijk) te informeren over het aantal vakantiedagen en de termijn waarbinnen deze komen te vervallen. Met name ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen is het zaak dat de werkgever dit duidelijk in kaart brengt. Op die manier:

  • voldoet de werkgever aan zijn informatieplicht;
  • heeft de werknemer de mogelijkheid om tijdig de wettelijke vakantiedagen te gebruiken;
  • én kan worden voorkomen dat de (wettelijke) vakantiedagen zich flink opstapelen.

Heeft u als werkgever vragen over de informatieplicht omtrent de vakantiedagen? Of wilt u als werknemer meer informatie over uw vakantiedagen? Neem dan gerust contact op met ons via info@cs-advocaten.eu of op telefoonnummer 0475-35 20 10.


Terug