[de ‘uit•spraak]

 

Een werknemer die al 39 jaar bij supermarktketen Jan Linders in dienst was, werd enkele maanden geleden op staande voet ontslagen. Volgens de supermarktketen was er sprake van diefstal. De werknemer heeft dit aangevochten en uiteindelijk van de rechtbank gelijk gekregen: het ontslag was onrechtmatig.

Wat was er aan de hand?

Statiegeld op buitenlandse bierflesjes die niet verkocht worden door Jan Linders zelf, kunnen wel ingeleverd worden. Echter, geen van de leveranciers nam deze emballage weer mee. Dat leverde dus problemen op in het distributiecentrum.

De werknemer in kwestie zocht sinds zijn promotie tot afdelingshoofd in 2013 verschillende manieren om de lege flesjes af te voeren. Zo hebben zijn zoon en een vriend de buitenlandse emballage regelmatig bij het distributiecentrum opgehaald en afgevoerd. Ze mochten de opbrengst ervan zelf houden, onder de voorwaarde dat dit op hun eigen kosten gedaan werd.

Jan Linders vond dit gedrag van het afdelingshoofd onacceptabel, omdat het ten nadele van de supermarktketen kwam én hier volgens hen geen toestemming voor was verleend door het hoger management. Men besloot de werknemer na een gesprek hierover op staande voet te ontslaan.

Wat vond de werknemer?

De werknemer gaf aan dat hij juist een kostenafweging had gemaakt waaruit bleek dat de opbrengst van het afvoeren van de flesjes tijdens werkuren door eigen medewerkers nagenoeg nihil was. Van enig financieel nadeel voor de supermarktketen bleek dan ook geen sprake te zijn.

Korte metten

De rechtbank concludeerde dat het besluit van de medewerker eerder als een foute managersbeslissing aan te merken valt, dan als diefstal (het zonder toestemming wegnemen van andermans eigendom). Het besluit om via deze wijze van de emballage af te komen had wellicht beter besproken kunnen worden, maar gold volgens de rechtbank niet als een rechtsgeldige grond voor ontslag op staande voet. De werknemer was zich van geen kwaad bewust en had nooit opmerkingen gekregen over zijn andere manieren om de lege flesjes af te voeren. Dus er leek, naar zijn mening, geen verdere toestemming nodig voor deze gang van zaken.

Een aantal zaken wegen hier mee, in de beslissing van de rechtbank:

  • het langdurige dienstverband;
  • de onberispelijke staat van dienst;
  • het feit dat de flesjes overdag voor iedereen zichtbaar werden opgehaald door zijn zoon;
  • én het ontbreken van kwade bedoelingen van de werknemer.

Daarbij is de werknemer altijd eerlijk geweest over andere belangrijke zaken, wat ook duidt op enkel goede bedoelingen.

De Rechtbank maakte dan ook korte metten met het ontslag. Supermarktketen Jan Linders werd door de rechtbank veroordeeld tot betaling van diverse schadevergoedingsvorderingen welke opliepen tot bijna vijf ton, wegens het onrechtmatige ontslag van de werknemer.

Dat zijn aardig wat flesjes statiegeld!

Let altijd goed op bij het verlenen van een ontslag op staande voet. Het kan duur uitpakken en goede juridische bijstand vooraf is dan ook absoluut vereist. Overweegt u ook een ontslag op staande voet, bel ons eerst even!


Terug